Meie missioon

Me oleme HIV-positiivsete ühing — inspireeriv ja arenev ressurss HIV-positiivsete kogukondade juhtimissuutlikkuse edendamiseks ning võrdväärne ja professionaalne partner nii riiklikul kui ka Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni tasandil HIVi/AIDSi-epideemia ohjeldamise valdkonnas.

Kuna HIV-epideemia mõjutab meid vahetult ja me oleme isiklikult huvitatud selle peatamisest, teeme aktiivset ja ausat koostööd valitsuse, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga, juhime tähelepanu olemasolevatele takistustele, pakume lahendusi ja oleme valmis osalema nende ellurakendamises, kasutades selleks oma teadmiseid ja kogemusi.